Pomoc prawna w Krakowie – oferta Kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych obejmującą między innymi:
- udzielanie porad prawnych i konsultacji,
- przygotowywanie pism i opinii prawnych,
- udział w negocjacjach,
- reprezentację przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
- stałą współpracę prawną z podmiotami gospodarczymi (obsługa prawna przedsiębiorstw).

Kompleksowa obsługa prawna – zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług w obrębie wielu gałęzi prawa, proponując naszym Klientom kompleksową obsługę prawną obejmującą wszystkie niezbędne czynności w związku z prowadzoną sprawą. Zakres ten obejmuje:

- prawo rodzinne – rozwody, separacje, alimenty, sprawy dot. władzy rodzicielskiej, podział majątku i rozdzielność majątkowa małżonków itd.,
- prawo spadkowe – wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, uzyskanie prawa do zachowku itd.,
- prawo cywilne – roszczenia cywilnoprawne, odszkodowania, zadośćuczynienia, szkody majątkowe, eksmisje, roszczenia konsumenckie, umowy itp.,
- prawo upadłościowe – upadłość konsumencka,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – roszczenia związane ze stosunkiem pracy, odszkodowaniami, rentami, wypłatą zaległych wynagrodzeń, naruszeniami dot. przepisów prawa pracy,
- prawo gospodarcze – sporządzanie umów handlowych, statutów i regulaminów spółek, a także rejestracja spółek, dochodzenie należności, opinie prawne,
- prawo karne – sprawy karne różnego typu, postepowania o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych i obrona oskarżonych, odszkodowania za bezzasadne zatrzymanie, aresztowanie, niesłuszne skazanie,
- prawo administracyjne – reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
- prawo kościelne (kanoniczne) – pomoc prawna w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego (tzw. rozwód kościelny).