Prawo administracyjne – kompleksowa pomoc prawna w sprawach administracyjnych

Prawo administracyjne reguluje wykonywanie zadań publicznych przez organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Jego zakres dotyczy bardzo wielu sfer życia, w tym zagadnień dotyczących m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska czy prawa wodnego. Oferta naszej Kancelarii obejmuje kompleksową pomoc prawną w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, obejmującą:

- sporządzanie wniosków, odwołań i skarg dotyczących decyzji organów administracyjnych,

- sporządzanie wniosków dotyczących udzielenia różnego rodzaju pozwoleń,

- sporządzanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,

- reprezentowanie Klientów przed organami administracji samorządowej i rządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Udzielana pomoc z zakresu prawa administracyjnego bazuje na doświadczeniu Kancelarii w reprezentowaniu interesów Klientów. Oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy i pełne wsparcie prawne.