Prawo cywilne – usługi prawne dla Klientów indywidualnych i firm

Ta szeroka dziedzina obejmuje przede wszystkim zagadnienia regulujące stosunki osobowe i majątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczące:

- dochodzenia odszkodowań,

- zadośćuczynienia za krzywdę,

- roszczeń z zakresu dóbr osobistych,

- skargi pauliańskiej,

- zasiedzenia nieruchomości,

- postępowania o zniesienie współwłasności,

- eksmisji,

- ustanowienia służebności,

- roszczeń konsumenckich,

- sporządzania i opiniowania umów (np. umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży).

To przede wszystkim bardzo powszechne sprawy o zapłatę, które prowadzimy, pomagając w odzyskaniu należnej wierzytelności. Zajmujemy się przygotowaniem przedsądowych wezwań do zapłaty, pozwów czy wniosków o wszczęcie egzekucji.

Sprawa o zapłatę i inne sprawy cywilne: czynności prawne

Pomoc prawna dotycząca problematyki prawa cywilnego może obejmować wiele różnych czynności. Kancelaria Adwokacka Edyty Żygas świadczy następujące usługi prawne:

- sporządzanie umów i pism, a także porady oraz opinie prawne – m.in. sporządzanie opinii prawnych dotyczących umów,

- udział w negocjacjach,

- reprezentowanie Klienta przed sądem, w tym sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, ugody itd.

Kompleksowe usługi w obrębie prawa cywilnego obejmują profesjonalne doradztwo, a także pomoc w postępowaniu przedsądowym czy sporządzanie opinii prawnych. Oferujemy również pełne wsparcie  w postępowaniach sądowych.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych usług udzielamy telefonicznie i mailowo.