Prawo gospodarcze – obsługa prawna przedsiębiorstw i inne usługi

Prawo gospodarcze obejmuje zagadnienia z zakresu prawa korporacyjnego i kontraktowego, zajmuje się rozwiązywaniem sporów gospodarczych i windykacją należności od wierzycieli. Usługi z zakresu tej dziedziny prawa kierowane są więc głównie do przedsiębiorców. Kancelaria zajmuje się świadczeniem wielu usług prawnych w obrębie tej dziedziny. Obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje:  

- sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym,

- przedsądowe dochodzenie należności (wezwania do zapłaty, wezwanie do wykonania zastępczego),

- postępowania o zapłatę,

- pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek,

- przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością spółek,

- postępowanie dotyczące uchylania lub stwierdzania nieważności uchwał.

Zakres działalności – stała obsługa prawna i inne formy współpracy

Wymienione wyżej czynności z zakresu prawa gospodarczego świadczymy przede wszystkim w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Jest to rozwiązania wygodne zarówno dla Klienta, jak i prawnika. Usługa ta obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane z bieżącą działalnością firmy w sposób precyzyjnie dopasowany  do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy również udzielanie porad prawnych przedsiębiorcom.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z biurem Kancelarii.