Prawo karne – prowadzenie spraw sądowych

Sprawy karne zwykle są wieloetapowe i obejmują postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. Adwokat Edyta Żygas oferuje pomoc zarówno podczas prowadzenia spraw sądowych, jak i na pozostałych etapach postępowań karnych. Swoje usługi kieruje zarówno do oskarżonych oraz obwinionych, jak i osób pokrzywdzonych.

Obrońca oskarżonych i obwinionych – prawo karne

W ramach świadczonej obsługi prawnej oskarżonych i obwinionych w postępowaniach karnych wykonujemy następujące czynności:

- udział w postępowaniu przygotowawczym – udział w przesłuchaniach, sporządzanie wniosków o mediacje i umorzenie postępowania, sporządzanie zażaleń itd.

- udział w postępowaniu sądowym – reprezentowanie Klienta przed sądem, sporządzanie pism procesowych,

- udział w postępowaniu wykonawczym – sporządzanie wniosków m.in. o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.

Ponadto pomagamy w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego – pomoc dla ofiar przestępstw

Adwokat Edyta Żygas zajmuje się także pomocą prawną osobom pokrzywdzonym w wyniku popełnionego przestępstwa. Oferowane usługi obejmują m.in. sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego oraz występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub w charakterze oskarżyciela prywatnego. Kompleksowa oferta pomocy dla pokrzywdzonych obejmuje też sporządzanie pism procesowych – apelacji, zażaleń.