Prawo kościelne – prawnik od prawa kanonicznego

Prawo kanoniczne jest specyficzną dziedziną, jednak to właśnie pomoc prawnika wykazującego się jego znajomością jest konieczna w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego. Kancelaria Adwokacka Edyty Żygas udziela pomocy prawnej w zakresie ubiegania się o tzw. rozwód kościelny, m.in. poprzez udzielanie porad i sporządzanie odpowiednich pism.

Rozwód kościelny – pomoc prawnika

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego wiąże się z udowodnieniem wystąpienia tzw. przeszkód zrywających, wad zgody małżeńskiej lub naruszenia wymogów formalnych w momencie jego zawarcia. Szczegółowe wytyczne dotyczące tych kwestii zawarte są w kodeksie kanonicznym. Kluczowe jest więc skrupulatne zebranie dowodów i odpowiednie umotywowanie wniosku.

Świadczymy konsultacje prawne dotyczące postępowania w zakresie uzyskania „rozwodu kościelnego”.

Zajmujemy się również rozwodami cywilnymi i innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo.