Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – doradztwo prawne dla pracowników i pracodawców

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odpowiada za regulację stosunków prawnych między pracownikami i pracodawcami, chroniąc interesy obu stron. Kancelaria Adwokacka Edyty Żygas oferuje doradztwo prawne w tym zakresie oraz reprezentuje pracowników, a także pracodawców w sprawach dotyczących:

- ustalenia istnienia stosunku pracy,

- przywrócenia do pracy i przywrócenia poprzednich warunków pracy lub płacy,

- dochodzenia odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

- świadectw pracy,

- kar porządkowych.

Pracodawcom oferujemy również kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw. Na ich rzecz świadczymy także czynności dotyczące m.in. przygotowywania regulaminów, umów o pracę i o zakazie konkurencji itp.

Kancelaria oferuje też swoją pomoc pracownikom w obrębie prowadzenia spraw dotyczących odwołań od decyzji organów rentowych w zakresie:

- ubezpieczeń społecznych,

- renty,

- emerytury (również sprawy dotyczące uzyskania emerytury za pracę w szczególnych warunkach),

- świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby.

Pomoc i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy – oferta

W ramach działalności na rzecz Klienta Kancelaria świadczy szereg usług prawnych związanych z postępowaniem przedsądowym i sądowym. Adwokat Edyta Żygas reprezentuje pracowników w uzyskaniu należnych im odszkodowań, zaległych wynagrodzeń, przywrócenia do pracy i innych zagadnień związanych ze stosunkiem pracy. Kancelaria oferuje też wsparcie w formie doradztwa prawnego dla osób zainteresowanych wyjaśnieniem sporów z pracodawcą na drodze sądowej.

Pracodawcom oferujemy przede wszystkim pomoc związaną ze sporządzaniem różnego rodzaju umów (o pracę, ale też umów o zakazie konkurencji czy umów cywilnoprawnych) i regulaminów oraz organizacją zwolnień grupowych. Wymienione usługi świadczymy również w formie stałej współpracy.